Kierunki wkrótce

Poszerzenie oferty edukacyjnej.

W najbliższej przyszłości planujemy poszerzenie naszej oferty edukacyjnej poprzez tworzenie nowych kierunków w kształceniu zawodowym, np.: w poszukiwanym na rynku pracy zawodzie Tapicer - na bazie znajdującego się na jednym terenie, zaprzyjaźnionego Zakładu Aktywności Zawodowej.